< Späť na úvod

Bezvízový styk s Filipínami:

Občania SR môžu na územie Filipín vstúpiť bez víz, ak ich pobyt neprekročí 30 dní ( od 1.8.2013 ). Pri vstupe je potrebné predložiť cestovný pas platný 6 mesiacov viac ako je doba plánovaného pobytu. Pri pobyte dlhšom ako 30 dní je potrebné požiadať o vystavenie víz na Honorárnom konzuláte Filipínskej republiky v Bratislave.

Základné požiadavky:

 1. vyplnenú žiadosť o víza:

  Žiadosť o víza

 2. pas žiadateľa – pas musí byť platný najmenej 6 mesiacov po plánovanom návrate z Filipín
 3. farebnú fotografiu v rozmere 4,5 x 3,5 cm
  • fotografia musí byť aktuálna (nie staršia ako 6 mesiacov),
  • na fotografii musí byť jasne vidieť žiadateľova tvár (fotografie s tónovanými sklami nie sú prípustné)
 4. poplatok za víza
  • jednorazový vstup platný 3 mesiace - 27 €
  • viacnásobný vstup platný 6 mesiacov – 54 €
  • viacnásobný vstup platný 1 rok / 12 mesiacov – 81 €

Dodatočné požiadavky (špecifické víza):

 1. Kópiu spiatočnej letenky alebo fotokópiu potvrdenia o záväznom rezervovaní letenky - je nutné mať spiatočnú letenku.
 2. Prehlásenie, že žiadateľ o víza je „Bona Fide Foreign Tourist“ a vráti sa do svojej krajiny, alebo ďalej postúpi do inej krajiny po vypršaní víz.
 3. Fotokópiu pracovnej zmluvy ak je žiadateľ zamestnaný, fotokópiu dokladu priznávajúcu dôchodok ak je žiadateľ dôchodca.
 4. Iné ďalšie dokumenty (podľa žiadosti Filipínskeho honorárneho konzulátu)

Pre žiadateľov o víza na obchodné účely:

 1. Kópiu spiatočnej letenky alebo fotokópiu potvrdenia o záväznom rezervovaní letenky
 2. Potvrdenie od zamestnávateľa v Slovenskej republike, ktoré bude garantovať pokrytie nákladov žiadateľa počas pobytu na Filipínach
 3. List od spoločnosti/firmy na Filipínach potvrdzujúci, že žiadateľ obchodne vstupuje na územie Filipín (tzv. pozývací list)

Pre iné typy víz prosím kontaktujte Honorárny konzulát Filipínskej republiky alebo priamo Filipínsku ambasádu vo Viedni.

 • Philippine Embassy/Mission
 • Laurenzerberg 2
 • 1010 Vienna
 • Austria
 • Tel. (43 1) 533 2401
 • Fax (43 1) 533 2401 24

Upozornenie:

Víza sú platné odo dňa vystavenia nie odo dňa vstupu na Filipíny. Dočasné víza oprávňujú držiteľa na maximálny pobyt na Filipínach najdlhšie 59 dní od vstupu a to aj v prípade, že víza sú vystavené na dlhší čas ako je 59 dní. V tomto prípade sa treba navštíviť najbližší imigračný úrad pred vypršaním 59 dní.


Zoznam imigračných úradov na Filipínach